COVID-19 sonrası neler oluyor?


COVID-19 sonrası  hastalık belirtilerinin tanı ve takibinde çok önemli bir test: Diffüzyon testi (DLCO)


Akciğer Diffüzyon Testi  (DLCO) neden çok önemli ?

Dünyada ,2019 da başlayan COVID-19 pandemisinden beri, ağır veya orta şiddetli COVID-19 geçirmiş olanlarda  uzun süre devam eden şikayetler,  bazen de kalıcı olan hastalıklar rapor edildikçe, toplanan sonuçlar ; “Post Akut COVID-19 syndrome” (covid sonrası hastalık belirtileri) olarak tarif edildi.

 COVID-19 , ilk önce akciğerlerde hasar yaptığı zannedilirken , şimdi  birçok organa aynı anda zarar verdiği  anlaşılmıştır. Bu durumda hasar gören organların neden olduğu pek çok rahatsızlık birlikte görülmekte ,tanı ve tedavileri belirsiz kalmaktadır.    

Bu yazıda Amaç:

·         COVID -19  un  hastalık belirtileri iyileştikten  sonra  tekrarlayan veya uzun süre devam eden hastalık belirtilerinin nedenlerinin açıklanması

·         Vücudumuzun etkilendiği covid-19 sonrası belirtilerinin tarif edilmesi

·         COVID-19 sonrası hastalık belirti ve bulgularını ortaya çıkartan tanı metodlarının tartışılması.

COVID-19 Sonrası Hastalıkların , Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Problemler:

COVID-19 geçirenlerde , hastalğın başlangıcından  sonra , 3-4 ay devam eden :

·         Aşırı yorgunluk hali,

·         Yaşam kalitesinde azalma,

·         Nefes darlığı,

·         Uzun süre devam eden kuru Öksürük

·         Geriye doğru boğaz-burun akıntısı

·         Baş dönmeleri

·         Uyku bozuklukları

·         Davranışlarında ,huzursuzluk, tuhaflıklar gibi sağlık sorunları yaşayan  hastalar sağlık merkezlerine başvurur . Yoğunluğu artan sağlık merkezlerinde bu “Post COVID-19 sendrom” şikayetleri çoğu zaman,detaylı incelemeleri yapılamadan genel rahatsızlık durumları olarak değerlendirilir,ve  şikayetleri giderici genel tedaviler verilerek  düzeltilmeye  çalışılır.

COVID-19 sonrası hastalıklar: COVID-19 hastalık ve belirtileri (PCR +,yüksek ateş, baş ağrısı , koku kaybı , öksürük, kas ağrıları , boğaz ağrısı gibi) başladıktan sonra , şikayetlerin 4-6 hafta daha devam etmesi durumu, “post covid-19 sendromu” olarak değerlendirilmelidir.

COVID-19 sonrasında gelişen hastalıkların klinik özellikleri:

·         Yorgunluk,

·         Nefes darlığı, göğüsünde daralma  hissi

·         Bitkinlik derecesinde yorgunluk

·         Beyin bulanıklığı, seremlik hali,

·         Kas güçsüzlüğü, kolunu, bacağını , başını kaldıramama hali

·         Başağrısı,

·         Tat , koku alma kaybının devam etmesi

·         öksürük

·         Depresyon hali

·         Hafif yüksek ateş hali (37,3C-37.5 C )

·         Çarpıntı

·         Baş dönmesi,

·         Kas ağrıları- eklem ağrıları

Nedenleri:

Sistemik inflamasyon : Ağır enfeksiyonlarda, yada yaralanmalardan sonra, vücut kendisini yenilemek, enfeksiyonu düzeltmek için bağışıklık sistemiyle (immun sistem) reaksiyon verir . Buna sitemik inflamasyon reaksiyonu denir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin reaksiyonu aşırı olduğu zaman  (cytokine fırtınası) vücudun sağlam hücreleri , organları da hasar görmeye , parçalanmaya başlar. Bu aşırı  inflamasyonu  (cytokine fırtınası) bağışıklık  sistemi durduramassa  sistemik İnflamasyon denilen durum oluşur ve  birçok organ ve hücre hasar görür , buna bağlı hastalıklar ve şikayetler orataya çıkar .

Vücudun Etkilenen  organ – sistemler :

Post Akut COVID-19 sendromu , çoklu organ,sistemlerin etkilendiği bir durumdur. En sık etkilenen solunum , kardio- vasküler ( kalp –damar) ve hemapoitik ( kan – pıhtılaşma) sistemleri hasar gördüğünden bunlardaki  harabiyet bir çok hastalık ve ilişkili bir çok şikayetin nedeni olur . Bunlara ilaveten üriner (böbrek) ve nöropisikiyatrik ( sinir sistemi) organ ve  sistemleri de etkilenir.

COVID-19 geçirelerde, Akciğerlerin etkilenmesi, 

·         Aciğerin hava keseleri (alveoller) parçalanır, akciğer alveolleriyle kılcal kan damarları arasındaki ince tabaka hasar görür, kılcal damarlarda pıhtılaşma (emboli) tıkanmalara yol açar , oksijenin kana geçişi azalır. Yorgunluk, Nefes darlığı, çarpıntı , öksürük gibi belirtiler oluşur.

·         Pulmoner fibrozis gelişebilir. ( akciğer yapısının fonksiyonlarını kaybederek sertleşmesi, alveol harabiyeti )

AKCİĞER DİFFÜZYON TESTLERİ (DLCO) ;

COVID-19 sonrası, Akciğer ve Kalp anormaliklerinin tanı ve takibinde çok önemli bir test

Covid-19 geçirip iyileşen hastalarada , sonradan  akciğer, kalp fonksiyonlarının bozulduğu hasarlar görülebilmektedir. COVID-19 sonrası , akciğer sekelleri , pulmoner  enboli, kalp yetmezlliği,  Kalp kası iltihabı (myokarditis) (virüs genomu, %67  otopside kalp kasında bulunmuştur) , nefes darlığı ,yorgunluk , çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Akciğer Diffüzyon Testi  (DL CO)    Bu test, oksijen gibi gazların akciğerinizden kanınıza ne kadar iyi geçtiğini ölçer.

DLCO test Sonuçlarınızın anlamı;

Akciğer hastalıklarınının, alveollerinizi (akciğerlerinizdeki küçük hava keseleri) nasıl etkilediğini gösteren Diffüzyon Kapasitesi Testleri (DLCO), alveollerinizin hasar görüp görmediğini doktorunuza söyler. Normal solunumda, alveollerde karbondioksit ve oksijen değiş tokuşu yapılır. Alveol zarındaki çok ince kılcal damarlardaki kirli kanın karbondioksidi, alveol içine , alveol içindeki havanın oksijeni kana geçer. Eğer hastalıklarda  alveol duvarı hasar görürse kana oksijen geçişi azalır .

Diffüzyon kapasitenizi (DLCO) hangi faktörler etkiler?:

DLCO muzu belirleyen üç faktör vardır:

1.      Kan damarlarıyla (kapiler) temas eden akciğer dokusunun miktarı. Buna akciğer- kan arayüzü denir.

2.      Akciğer alveol duvarının kalınlığı. ( Duvar ne kadar kalın olursa , diffüzyon kapasitesi okadar düşük olur)

3.      Alveol içindeki gaz ile kanınızdaki gaz arasındaki basınç farkları.

Diffüzyon Kapasitesini nasıl ölçeriz ? DLCO TESTİ:

Doktorunuz ,test sırasında size yapılacakları detaylarıyla anlatarak işlem komutlarını şu şekilde size verecektir:

·         Burun mandalı takılacak (nefes verirken hava burnunuzdan kaçamaz)

·         Ağızlığı , ağızınıza sokacaksınız

·         Derin bir nefes alacaksınız

·         Nefesinizi en az 10 sn tutunuz.

·         Sonra nefesinizi verecek ve tekrar hızla nefes alacaksınız.  

Nasıl çalışır: Ağızlıktan nefes aldığınızda , test amaçlı bir gaz karışımı solursunuz (metan , karbonmonoksit , oksijen gaz karışımı) nefes verdiğnizde cihaz, soluduğunuz gazlardan numune ölçümleri alarak , gazların alveollerden kana geçiş hızlarını hesaplar.