Türkiye Sigarayı Bırakmada Sınıfta Kaldı. KOAH Hızla Toplumda Yayılıyor

Türkiye son 10 yılda sigara tüketiminin azaltılmasında önemli derecede başarı sağladı. Yetişkinler arasında sigara kullanım oranı 2003 te % 32 ' den 2012'de % 24 'e düştü. Hala,Türkiye'de yetişkinler arasında sigara kullanım oranı,%21 olan OECD ortalamasından daha yüksek düzeydedir . OECD ülkeleri arasında %15'ten daha az bir oranla İsveç, İzlanda, Avustralya ve ABD günlük sigara içme düzeyi endüşük düzeyde olan ülkelerdir.
Sigaranın insan sağlığında yarattığı en büyük tehlike KOAH tır.   
KOAH bir akciğer hastalığıdır.Amfizem ve kronik bronşiti kapsayan bir hastalık gurubudur. KOAH’ın en sık görülen belirtisi, akciğerinize giren ve akciğerinizden çıkan havayı nefes darlığına neden olacak derecede kısıtlayabilmesidir....
Sigaranın neden olduğu KOAH , çalışma yaşındaki toplum kesimini çalışamaz hale getirererek ülkelerin  ekonomisini de etkilemektedir . Bu nedenle gelişmiş toplumlar sigara içme oranını düşürmek için çok büyük mücadeleler vermektedirler.

KOAH'ta sizin ve ailenizin alması gereken önlemler:

SİGARAYI BIRAKIN

Bir sigara hastalığı olağan KOAH ilerlemesini durduran tek etken sigarayı bırakmaktır. Diğer bütün tedaviler sadece hastalığın sıkıntısını geçici olarak azaltır.


20 yıl ,ortalama günde 1 paket  sigara içen kişiler, 1 aya yakın bir zamandır öksürüyorlarsa (çoğunlukla bu sigara öksürüğü diye normal kabul edilir) , balgam çıkartıyorlarsa ve her yıl kış aylarında sık tekrarlayan soğuk algınlıkları geçiriliyorsa, bu kişilerde KOAH başlıyormu araştırılmalıdır.  KOAH tetkikleri , basit bir "spirometri " tekiki , düşük dansiteli akciğer bilgisayarlı tomografisi ve gerekirse "bronkoskopik teknikler,bronş lavajı sitolojisi ile yapılmaktadır. 
Sigara alışkanlığı tedavisi:

Sigara içme karmaşık ve birden çok etkenin söz konusu olduğu bir bağımlılık türüdür ve çeşitli sosyal ve klinik faktörler bazı tiryakiler için sigarayı bıraktırmayı daha da zorlaştırabilir.

Sigara tiryakilerinin yalnızca %3-5 yardımsız sigarayı bırakabilir. Klinik çalışmalar farmakolojik tıbbi tedavi metotlarının tütün bağımlılığının tedavisinde motivasyon desteği ile birlikte etkili olduğu ve tekrar sigaraya başlamayı önlediği gösterilmiştir. Özellikle kadınlarda, sigaranın bırakılmasına bağlı kilo alımını azaltmıştır.

 Farmakolojik ve nikotin replasman metotları ile sigara bırakılması , depresyon yada alkolizm öyküsü yada solunum ve kalp-damar hastalıkları gibi eşlik eden sigaraya bağlı hastalıkları bulunan sigara tiryakilerinde, kadınlarda ve sigarayı bırakmakta isteksiz ya da başarısız olanlarda tütün bağımlılığının tedavisi için tek seçenektir.

Sigara içmek bir alışkanlık değil , nikotin bağımlılığıdır! 
genelde bilinenin aksine , sigara sadece bir alışkanlık değildir. Nikotin ,eroin ve kokain kadar bağımlılık yapan bir maddedir. Çok güçlü bir bağımlılık olan nikotin bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tıbbi bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.
peki, bağımlılığa yol açan mekanizma nasıl işliyor?

  • sigaradan bir nefes çekilmesini takiben 10 saniye içinde nikotin beyine ulaşır.
  • nikotin beyine ulaşır ulaşmaz keyif veren, konsantrasyonun ve hafıza yeteneklerinin artmasını sağlayan dopamin ve noradrenalin salımına yol açar
  • bu keyif verici etkiler, kişiyi sigara içmeye devam etmeye yönlendirir. Böylece kısa sürede nikotine bağımlılık gelişebilir.
  • Sürekli ve düzenli sigara içildiğinde, beyin nikotinin birçok etkisine tolerans geliştirir. Böylece beyin , normal fonksiyonlarını geliştirmek için , nikotine gereksinim duymaya başlar.
  • Nikotin düzenli alınmadığı zaman ise , “Nikotin Yoksunluk Sıkıntısı” ile karşılaşılır. Bu nikotin yoksunluk sıkıntıları, ortaya çıkan etkilerin önüne geçilmesi ya da onların üstesinden gelinebilmesi için, kişiyi sigara içmeye zorlar.

Sigarayı bırakmak için istemek yeterli mi?

  • İstekli olmak; sigarayı bırakabilmek için önemli olmakla beraber, tek başına yetersiz kalmaktadır.
  • Herhangi bir yardım almadan , sadece kendi iradeleriyle sigarayı bırakmaya çalışanların sadece %2’sinin başarılı olabildiğini biliyor muydunuz?
  • Sigara bağımlılığının gücü ve doğası , sigara bırakma denemelerinin çoğunu başarısız kılmaktadır.

Tıbbi tedavi, beyindeki bağımlılık merkezlerini hedef almaktadır.

  • Nikotin replasman tedavisi , nikotin kesilmesinin neden olduğu psikolojik ve fiziksel yoksunluk sıkıntılarını düzeltir.
  • Farmokolojik tedavi , dopaminin mezolimbik sistemdeki etkisini arttırır.Korku- huzursuzluk –hiddet- anksiyete- konsantrasyon güçlüğü- depresyon ruh hali- rahatsızlık gibi durumları azaltır.

SAĞLIĞINIZA YARARLARINI, SİGARAYI BIRAKTIĞINIZ AN HİSSEDECEKSİNİZ!

20 dakika sonra

Kan basıncı ve kalp atışları düzelir

8 saat sonra

Kandaki nikotin ve karbon monoksit seviyesi yarıya düşer

24 saat sonra

Karbon monoksit vicuttan tamamen atılır.
Akciğerler , sigaranın neden olduğu mukusu (balgam) temizlemeye başlar.
Kalp krizi riski düşmeye başlar.

48 saat sonra

Vücuttaki nikotin tamamen emizlenir.

72 saat sonra

Nefes almak kolaylaşır.
Enerji seviyesi yükselir.

2-12 hafta sonra

Kan dolaşımı daha sağlıklı gerçekleşmeye başlar.

3-9 ay sonra

Öksürük ve göğüsteki hırıltı azalır.
Nefes alma sorunları iyileşir.

1 yıl sonra

Kalp hastalığı riski, sigara içmeye devam eden birinin taşıdığı riskin yaklaşık yarısına iner.

10 yıl sonra

Akciğer kanser riski sigara içmeye devam eden birinin taşıdığı riskin yaklaşık yarısına iner.Kalp krizi riski ise , hiç sigara içmemiş birinin taşıdığı riskle aynı seviyeye iner.

15 yıl sonra

Felç geçirme ve kalp krizi riski, hiç sigara içmemiş birinin taşıdığı riskle aynı seviyeye iner.

Sigarayı bırakmak, sağlıklı bir yaşam sürmek için atabileceğiniz en önemli adımdır. Unutmayın yenilenmek için hiçbir zaman geç değildir.