Sigara Bırakma Tedavi Programı


Sigara Bağımlılığı Tedavisi
Sigara içme, karmaşık ve birden çok etkenin söz konusu olduğu bir bağımlılık türüdür. Çeşitli sosyal ve klinik faktörler bazı tiryakiler için sigarayı bıraktırmayı daha da zorlaştırabilir. Sigara tiryakilerinin yalnızca %3-5'i yardımsız sigarayı bırakabilir. Klinik çalışmalar, farmakolojik tıbbi tedavi metotlarının tütün bağımlılığının tedavisinde motivasyon desteği ile birlikte etkili olduğu ve tekrar sigaraya başlamayı önlediğini gösterilmiştir. Özellikle kadınlarda, sigaranın bırakılmasına bağlı kilo alımını azaltmıştır.

Depresyon ya da alkolizm öyküsü, solunum ve kalp-damar hastalıkları gibi sigaraya bağlı hastalıkları bulunan sigara tiryakilerinde, kadınlarda ve sigarayı bırakmakta isteksiz ya da başarısız olanlarda farmakolojik ve/veya nikotin replasman metotları ile sigara bırakılması tütün bağımlılığının tedavisi için tek seçenektir.

Sigara bağımlılığını aklınızdan siliyoruz
Genelde bilinenin aksine, sigara sadece bir alışkanlık değil, nikotin bağımlılığıdır. Nikotin, eroin ve kokain kadar bağımlılık yapan bir maddedir. Çok güçlü bir bağımlılık olan nikotin bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tıbbi bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Peki, bağımlılığa yol açan mekanizma nasıl işliyor?

  1. Sigaradan bir nefes çekilmesini takiben 10 saniye içinde nikotin beyine ulaşır.
  2. Nikotin beyne ulaşır ulaşmaz, keyif veren, konsantrasyonun ve hafıza yeteneklerinin artmasını sağlayan dopamin ve noradrenalin salımına yol açar.
  3. Bu keyif verici etkiler, kişiyi sigara içmeye devam etmeye yönlendirir. Böylece kısa sürede nikotine bağımlılık gelişebilir.
  4. Sürekli ve düzenli sigara içildiğinde, beyin nikotinin birçok etkisine tolerans geliştirir. Böylece beyin, normal fonksiyonlarını geliştirmek için nikotine gereksinim duymaya başlar.
  5. Nikotin düzenli alınmadığı zaman ise 'nikotin yoksunluk sıkıntısı' ile karşılaşılır. Bu nikotin yoksunluk sıkıntıları, ortaya çıkan etkilerin önüne geçilmesi ya da onların üstesinden gelinebilmesi için, kişiyi sigara içmeye zorlar. 
Sigarayı bırakmak için istemek yeterli mi?
İstekli olmak, sigarayı bırakabilmek için önemli olmakla beraber, tek başına yetersiz kalmaktadır. Herhangi bir yardım almadan, sadece kendi iradeleriyle sigarayı bırakmaya çalışanların sadece %2’si  başarılı olabilmektedir. Sigara bağımlılığının gücü ve doğası, sigara bırakma denemelerinin çoğunu başarısız kılmaktadır.

Tıbbi tedavi, beyindeki bağımlılık merkezlerini hedef almaktadır.
Nikotin replasman tedavisi, nikotin kesilmesinin neden olduğu psikolojik ve fiziksel yoksunluk sıkıntılarını düzeltir. Farmokolojik tedavi, dopaminin mezolimbik sistemdeki etkisini artırır. Korku, huzursuzluk, hiddet, anksiyete, konsantrasyon güçlüğü, depresyon ruh hali, rahatsızlık gibi durumları azaltır.

Tedavinin güvenilirliliği
Tedavide kullanılan ilaçlar, milyonlarca reçeteden sonra güvenilirliği ispatlanmış ilaçlar ve metotlardır.

Bunları biliyor musunuz?
Sigarayı bıraktıktan,
20 dakika sonra, kalp atımları ve kan basıncı normale döner.
36 saat sonra, kandaki karbonmonoksit (egzoz gazı) seviyesi hiç sigara içmeyenlerle aynı olur.
1 yıl sonra, koroner kalp hastalığı riski %50 düşer, 15 yıl sonra ise koroner kalp hastalığına bağlı ölüm riski içmeyenlerin düzeyine gelir.
10 yıl sonra, akciğer kanserinden ölüm riski yarı yarıya düşer.
15 yıl sonra, sağlık açısından hiç sigara içmeyen birisiyle neredeyse aynı duruma gelir.